Kvalitetssäkring

ESSENSA’s kvalitetssäkring sker via:

   Bred kompetens och mångårig erfarenhet av att skräddarsy insatser efter faktiska, långsiktiga behov
      Läs mer här

   Förberedande behovsanpassning och planering tillsammans med kund
       L
äs mer här

   Kontinuerliga deltagarutvärderingar efter genomförandet av varje utvecklingsinsats
       Läs mer här

   Uppföljning med kund efter varje uppdrag, Nöjd Kund åtagande, referenser
       Läs mer här

   Nätverk för kvalitetssäkring och samverkan
       L
äs mer här

   Kontinuerlig vidareutveckling av egen kompetens
       Läs mer här


Mycket hög kvalitet och stort personligt engagemang till bra pris är en ledstjärna för alla mina utvecklingsinsatser. Jag lägger därför ner mycket arbete och energi såväl på förberedande behovsanpassning och planering, som på genomförande och uppföljning av insatserna.

Hög servicekvalitet och lyhördhet i kundkontakterna är också avgörande. Tillsammans kan vi hitta rätt insatser på utvecklingsbehoven så det skapar verklig nytta i organisationen. Nöjda kunder är självklart nyckeln till ESSENSA’s framgång!


 


Copyright © ESSENSA 2007 All Rights Reserved. Foto: Theresia Elvelo